jak dbam o dane?

Polityka prywatności i plików cookies

Doskonale rozumiem, że cenisz swoją prywatność, dlatego przygotowałam dla Ciebie niezbędne informacje oraz zasady przetwarzania danych osobowych, jak również wykorzystywania plików cookies na mojej stronie stronie internetowej.

Administratorem Twoich danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma NextLevel Agnieszka i Piotr Kruk S.C., ul.Wiosenna 8, 59-220 Legnica, NIP: 691-254-59-10.

Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@agakruk.pl.

 
Skrót najważniejszych informacji
 1. Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym
  i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych
  osobowych.
 1. Dokonując zakupu produktu elektronicznego,
  odstępując od umowy, składając reklamację, zapisując się do newslettera,
  dodając komentarz na blogu, biorąc udział w konkursie czy też po prostu
  kontaktując się ze mną, przekazujesz mi informacje na swój temat,
  pośród których mogą znajdować się dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że
  Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione
  jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Korzystam
  z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na
  temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłaś,
  czas, jaki spędziłaś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi
  podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC
  dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieram
  dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień
  plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie
  o Tobie takich danych, czy nie.
 3. Korzystam z narzędzi
  marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie
  spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to
  z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień
  plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie
  przeze mnie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie. Korzystam
  również z systemu komentarzy Disqus, co wiąże się z wykorzystywaniem
  plików cookies tego narzędzia.
 4. Zapewniam możliwość korzystania
  z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach
  społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego.
  Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików
  cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook,
  Instagram, YouTube, Twitter, Google+, Pinterest, LinkedIn.
 5. Osadzam
  na stronach wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu
  wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi
  YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane są
  dopiero przy odtwarzaniu wideo.
 6. Wykorzystuję pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej, poniżej znajdziesz wszystkie dodatkowe informacje.
§1 Dane osobowe
 

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Administrator zbiera dane osobowe Usługobiorców w sposób określony w Regulaminie, którego niniejsza Polityka Prywatności jest integralną częścią. W celu wykupienia Usługi, Usługobiorca powinien podać dane zapewniające możliwość jej realizacji oraz umożliwiające kontakt z Usługobiorcą.
Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu realizacji umowy pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem polegającej na świadczeniu usług hostingowych, rejestracji/utrzymania domen internetowych lub innych, zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umów, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
– prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia. Dane osobowe Usługobiorców są również udostępniane podmiotom dokonującym rejestracji domen w celu świadczenia usług polegających na rejestracji domen.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych personelowi i podwykonawcom Administratora odpowiedzialni za obsługę Usługobiorcy; podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, płatności elektronicznych i wsparcia technicznego, pocztowe, prawne) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania umowy; rejestrom nazw domen w celu i zakresie koniecznym do wykonania umowy o rejestrację nazw domen; jednostkom certyfikującym w celu i zakresie koniecznym do wykonania umowy o rejestrację certyfikatu SSL.

§2 Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§3 Inne technologie

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Administratora, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Administratora.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach jego strony internetowej:

piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony, zbierane informacje nie pozwalają na identyfikację użytkownika,

filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo – wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.

kontakt e-mailowy – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

§4 Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§5 Wyłączenie odpowiedzialności

Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach strony internetowej Usługodawcy komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w Polityce Prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości swojej strony internetowej, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do swojej strony internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.

jak mogę ci pomóc?

Skontaktuj się ze mną

Napisz do mnie lub zadzwoń. Umów się na sesję – zarówno bezpośrednio, jak i online.

Aga Kruk - podpis